Sportovní areál TJ JM Chodov
nabízí v letních měsících jedinečnou možnost volné kapacity sportovní haly a sportovních sálů k možnosti pořádání sportovních soustředění, besed, výstav, předváděcích akcí, seminářů aj.

Pro více informací nás kontaktujte
email: janaspinglova@centrum.cz
 mobilní telefon: 604 311 188