Informace:

Cvičení pro děti od 4 do 7 let. Děti se učí základům motorické přípravy, sociálním kontaktům a základům jednotlivých sportů. (nářadí, náčiní, hry).
Více informací: trenérka Soňa Zdráhalová tel.: 724 002 921, zdrahalova.sona@seznam.cz 

Tréninky:

pondělí 17:00 – 17:55,  kondiční sál TJ JM Chodov

Po registraci je třeba uhradit oddílové příspěvky, které činí:

2800,- Kč na celý školní rok 2018/2019
2000,- Kč na jedno pololetí

Pokyny pro platbu:

Č.ú.: 1031011567/5500 – Raiffeisenbank
VS: rodné číslo přihlášeného (zaregistrovaného) dítěte (celé bez lomítka-př. 1002114444)
SS: 407 (číselný kód oddílu mladého sportovce)
nebo

V pokladně TJ:

Út: 9:45 – 13:00
Čt: 13:00 – 17:00