Informace:

Cvičení pro děti od 4 do 7 let. Děti se učí základům motorické přípravy, sociálním kontaktům a základům jednotlivých sportů. (nářadí, náčiní, hry).
Více informací: trenérka Soňa Zdráhalová tel.: 724 002 921, zdrahalova.sona@seznam.cz 

V září 2021 budeme přijímat nové členy ve věku 4 – 6 let

Sportovní sál TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 4

Zahájení cvičení: 13. 9. 2021

Pondělí od 17 do 17,55 h

 

První hodina vždy zdarma a bez přítomnosti rodičů.

Permanentky mají neomezenou platnost.

10 lekcí Kč 1700,-

20 lekcí Kč 2200,-

40 lekcí Kč 3200,-

Průběh hodiny:

Na začátku je společná jógová rozcvička. Následuje cvičení na nářadí (lavičky, trampolínky, žebřiny, žíněnky, kladina ad.), hraní různých pohybových her nebo se děti učí používat různé sportovní náčiní (míče, míčky, švihadla, florbalky, tunel, skákací míče). Při hodinách také využíváme mnohé rytmické nástroje, které zvyšují dynamiku a koordinaci pohybu.

 

Cvičení a hraní v našem oddíle přináší dětem radost, pomáhá zlepšit komunikaci s dětmi i dospělými. Učí děti trávit čas v kolektivu bez přítomnosti rodičů. Protože je určené všem dětem, neocitnou se děti ve výlučné společnosti premiantů, což jim zvyšuje sebedůvěru. Naše cvičení nenásilnou formou napomáhá správnému držení těla a rovnoměrnému fyzickému i psychickému rozvoji. Jógová rozcvička jim od dětství pomáhá vytvářet správné dechové návyky, zlepšuje držení těla, koordinaci pohybů i rovnováhu. Při některých hrách se zlepšuje jemná motorika dětí, při dalších postřeh, pohotovost. Dovednosti nabyté v odd. MS jsou dobrou průpravou pro pozdější uplatnění v různých specializovaných sportovních oddílech.

Velký důraz klademe na individuální a laskavý přístup a nejvíc ze všeho si přejeme, aby na našich lekcích bylo veselo.

 

Srdečně zveme děti mezi nás.

Na vaše případné otázky ráda odpovím                                                 Soňa Zdráhalová                                                                                                                                                                                 (zdrahalova.sona@seznam.cz, 724002921)