Kontakt na nás

TJ Jižní Město Chodov z.s.
Mírového hnutí 2137
149 00, Praha 4

IČ: 00537829
DIČ: CZ00537829

Zapsáno – Městský soud v Praze L/438

email:spinglova@tjjmchodov.cz, info@tjjmchodov.cz; korbelova@tjjmchodov.cz; 

Sekretariát:

Mgr. Jana Špinglová DiS. tel: +420 604 311 188 (po-pá- 8:00-18:00)

Objednávky sportoviště, preferujeme formou emailu.

Pokladní hodiny pro placení oddílových příspěvků:

Út: 9:45 – 13:00

Čt: 13:00 – 17:00

TJ upřednostňuje platby bankovním převodem !

Bankovní spojení:
Raiffeisen bank, a.s.
Číslo účtu: 1031011567/5500
Variabilní symbol: rodné číslo sportovce bez lomítka
Specifický symbol: dle čísla oddílu (viz níže)

Horolezci:                    402
Kopaná:                      403
Silový trojboj:              404
Házená:                       405
Volejbal:                      406
Mladý sportovec:         407
Kin ball:                       410
Rekreační sport:           409