Dne 7.4.2018 na TJJM Chodov proběhla velkolepá soutěž pořádána Domem dětí a mládeže za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Název  soutěže:

Děti v akci 2018 | 8. ročník soutěžní přehlídky tanečních a sportovních skladeb

 

Soutěž byla určena především pro začínající, ale i pokročilé  kolektivy ze zájmových kroužků ZŠ, DDM a dalších sportovních klubů, které se věnují rekreační formě tance a pódiových skladeb se  sportovním zaměřením.

Na této soutěži jsme mohli vidět skladby:

1/  uměleckého zaměření / taneční hříčky, muzikál, jazz dance, výrazový tanec /

2/ sportovního zaměření  /aerobik – komerce, fitness, stepy, zumba /

3/ tanečního zaměření /disco, street dance, hip hop /

 

Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 1530 účinkujících  ve  věku od 4 let až po dospělé dívky a chlapce. Soutěž zhlédlo 1020 návštěvníků.

Naše TJ byla velmi ráda, že mohla poskytnout zázemí pro podporu dětí a sportu.