ODDÍL MLADÝ SPORTOVEC TJ JM Chodov

V září 2021 budeme přijímat nové členy ve věku 4 – 6 let

Sportovní sál TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 4

Zahájení cvičení: 13. 9. 2021

Pondělí od 17 do 17,55 h 

První hodina vždy zdarma a bez přítomnosti rodičů.

Permanentky mají neomezenou platnost.

10 lekcí Kč 1500,-

20 lekcí Kč 2000,-

40 lekcí Kč 3000,-

Průběh hodiny:

Na začátku je společná jógová rozcvička. Následuje cvičení na nářadí (lavičky, trampolínky, žebřiny, žíněnky, kladina ad.), hraní různých pohybových her nebo se děti učí používat různé sportovní náčiní (míče, míčky, švihadla, florbalky, tunel, skákací míče). Při hodinách také využíváme mnohé rytmické nástroje, které zvyšují dynamiku a koordinaci pohybu.

Cvičení a hraní v našem oddíle přináší dětem radost, pomáhá zlepšit komunikaci s dětmi i dospělými. Učí děti trávit čas v kolektivu bez přítomnosti rodičů. Protože je určené všem dětem, neocitnou se děti ve výlučné společnosti premiantů, což jim zvyšuje sebedůvěru. Naše cvičení nenásilnou formou napomáhá správnému držení těla a rovnoměrnému fyzickému i psychickému rozvoji. Jógová rozcvička jim od dětství pomáhá vytvářet správné dechové návyky, zlepšuje držení těla, koordinaci pohybů i rovnováhu. Při některých hrách se zlepšuje jemná motorika dětí, při dalších postřeh, pohotovost. Dovednosti nabyté v odd. MS jsou dobrou průpravou pro pozdější uplatnění v různých specializovaných sportovních oddílech.

Velký důraz klademe na individuální a laskavý přístup a nejvíc ze všeho si přejeme, aby na našich lekcích bylo veselo.

Srdečně zveme děti mezi nás.

Na vaše případné otázky ráda odpovím                                                 Soňa Zdráhalová                                                                                                                                                                                 (zdrahalova.sona@seznam.cz, 724002921)

OTEVÍRÁME

Od 3.12.2020

V pondělí 30.listopadu schválila vláda konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od 3.prosince.

S restrikcemi související s 3.stupněm protiepidemického systému PES.

Informace o uzavření

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. 

I. zakazuje

2. dále: – koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, – společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, – poutě a podobné tradiční akce, – kongresy a jiné vzdělávací akce, – veletrhy, – provoz heren a kasin, 2 – provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách