Informace:

Cvičení pro děti od 4 do 8 let, kde se učí základům motorické přípravy a základům jednotlivých sportů. (nářadí, náčiní, hry, výlety).
Více informací : trenérka paní Zdráhalová tel.: 724 002 921

Tréninky:

pondělí 17:00 – 17:55,  sportovní hala TJ JM Chodov

Přihláška do oddílu „Mladého sportovce“
 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………
Datum narození:……………………, Rodné číslo:…………………………….
Bydliště:……………………………………………PSČ:….………….………..
Zdravotní pojišťovna:…………………E-mail:……………………………………………..
Kontakt na zákonného zástupce: …………………………………………
Nový člen oddílu Mladého sportovce:      ANO         NE*
(* nehodící se škrtněte)
———————————————————————–

Svou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na zdrahalova.sona@seznam.cz.

Po registraci je třeba uhradit oddílové příspěvky, které činí:

2800,- Kč na celý školní rok 2017/2018
2000,- Kč na jedno pololetí

Pokyny pro platbu:

Č.ú.: 1031011567/5500 – Raiffeisenbank
VS: rodné číslo přihlášeného (zaregistrovaného) dítěte (celé bez lomítka-př. 1002114444)
SS: 407 (číselný kód oddílu mladého sportovce)
Nebo

V pokladně:

Út: 9:45 – 13:00
Čt: 13:00 – 17:00